top of page

Oknowent Sp. z o. o. realizuje projekt pn. „Utrzymanie miejsc pracy w wyniku zapaści gospodarczej wywołanej pandemią COVID-19, wzrost konkurencyjności firmy i dalszy jej rozwój poprzez inwestycje B+R”.

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto:

  • całkowita wartość projektu wynosi: 430 500,00 zł,

  • koszty kwalifikowane projektu wynoszą: 350 000,00 zł,

  • wkład z Funduszy Europejskich wynosi: 297 500,00 zł.

 

Celem projektu jest utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dokonanie zasadniczej zmiany procesu produkcji, znaczącego podniesienie jakości wyrobów, zmiany w organizacji procedur oraz zmiany podejścia do kontaktów z klientami. Realizacja projektu stanowi element strategii walki ze skutkami sytuacji

pandemicznej.

 

Zakup centrum obróbkowego umożliwi wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji procesowej, produktowej i nie technologicznej (marketingowej i organizacyjnej). Centrum obróbkowe pozwoli całkowicie zmienić technologię i organizację produkcji oraz umożliwi obrabianie profili wytwarzanych w najnowszej technologii So Easy.

bottom of page